Ileïtis/PIA (PPE = Porcine Proliferative Enteropathie)

Ileïtis wordt veroorzaakt door een obligaat intracellulair groeiende bacterie, Lawsonia intracellularis.
Bij de acute, bloederige vorm ontstaan bloedingen en oedeem van het slijmvlies van het ileum en het colon. De dieren maken waterige, bloederige bruinrode mest; acute sterfte treedt op (sterfte tot 5 %). De chronische vorm verloopt milder: dieren vermageren maar sterven niet.

Zoeken