Hulp bij zuigende biggen

Vooral de eerste levensweken zijn kritisch voor biggen. Vooral bij grote worpen, kan de voorziening van elektrolyten, vocht en energie bemoeilijkt worden. Aanvullen van deze tekorten (o.a. acidose) en een snelle en efficiënte rehydratie van biggen kan de schade verminderen.
Ook het systematisch inzetten van elektrolytendrankjes in de eerste levensweken op probleembedrijven vindt ingang. Vaak is het zo dat biggen zelfs al in de eerste levensdagen bijkomend vocht vlot opnemen. Vooral in kraamhokken met hoge omgevingstemperatuur kan dit nodig zijn: bij een kamertemperatuur van 29°C ligt de wateropname 4x hoger dan bij een kamertemperatuur van 20°C. Daarom is het nuttig om al van de tweede levensdag de biggen bijkomend water aan te bieden om een eventuele verminderde groei (wegkwijnen, diarree, sterfte van zwakkere biggen) te voorkomen. Voeg smakelijke elektrolytenoplossingen aan het drinkwater toe in de eerste levensweek.

GlutellacĀ® Piglet: de powerdrank voor biggen

Eenvoudig bij de hand.
Glutellac® Piglet is een smakelijk aanvullend dieetvoeder voor biggen, bestemd voor de stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans.

Eenvoudig te doseren.
Die 1 literverpakking is door gebruik van de 25ml doseerkamer vlot inzetbaar. De dosering bedraagt 25 ml (1 doseerkamer) per liter warm water (70°C bij het aanmaken). Verdeel de bereide oplossing over 3 tomen, zodat de opname ervan plaatsvindt bij lichaamstemperatuur. Herhaal dit 2 à 3 maal per dag, gedurende de eerste levensweek vanaf de 2de levensdag.

Eenvoudig voeren.
Glutellac® Piglet werd volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten in orale rehydratie ontwikkeld. De opname door de biggen is uitstekend.

Zoeken