Coli-enterotoxemie (oedeemziekte)

Hieronder wordt een infectie met verschillende serotypes van de bacterie Escherichia coli verstaan.

  • De aandoening komt het meeste voor bij biggen van 7 – 12 weken.
  • Ze wordt gekenmerkt door diarree (waterig, grauwe mest), uitdroging en vermagering.
  • Bij de oedeemvorm treden zwellingen van bvb. de oogleden op. Mengvormen en zeer snelle shock komen eveneens voor.
  • De symptomen worden veroorzaakt door entero- en endotoxines van E. coli.
  • Bij sectie vindt men fibrinedraden in de buikholte en oedeem in het maagdarmstelsel.
  • Hoge sterfte (tot 70%) bij ernstige vormen.

Zoeken