Biggencoccidiose

Op de meeste zeugenbedrijven komt coccidiose van het soort Isospora suis voor. De parasiet veroorzaakt groeiachterstand, ongelijke tomen en diarree als gevolg van een beschadiging van de darmslijmhuid en daardoor ook het immuunsysteem. De hoge infectiegraad zorgt voor een snelle uitbreiding naar alle kraamhokken. 


Besmetting door Isospora suis

  • Gebeurt bij zuigende biggen: de ziektetekenen treden vooral op tussen levensdag 8 en 14.
  • Biggencoccidiose komt overal voor.
  • Ze wordt gekenmerkt door vettige, pasteuze tot vloeibare diarree.
  • De diarree houdt 5 tot 6 dagen aan.
  • De parasieten verstoren het darmepitheel en bemoeilijken de resorptie van de melk.
  • Gevolgen: vertraagde groei, ongelijke tomen, verkommeren van de biggen.
  • Economische schade.

Zoeken