Enzoötische pneumonie (EP)

Enzoötische pneumonie (EP) leidt tot aanzienlijke schade in de varkenshouderij. Die wordt minder veroorzaakt door directe schade, maar meer door indirecte schade, zoals verminderde groei, slechtere voerbenutting en wegkwijnen.

Oorzaken

EP wordt veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae. De bacterie is wereldwijd verspreid en komt op de meeste bedrijven voor. EP kan zowel subklinisch tot acuut verlopen.
Door de initiële beschadiging van de luchtwegen treedt M. hyopneumoniae op als „Gangmaker“ voor zogenaamde bijkomende besmettingen, zoals

  • Pasteurella multocida
  • Haemophilus parasuis
  • Actinobacillus pleuropneumoniae  
  • Bordetella bronchiseptica

De echte zware ziekte treedt pas op na deze secundaire infecties in combinatie met hygiënetekorten. De infectie kan zowel vertikaal (van zeug naar big) als horizontaal (direct contact en overdracht via de lucht bij hergroeperen) plaatsvinden.

Symptomen

Afhankelijk van de gecombineerde besmettingen (in de regel > 80% mengbesmettingen door secundaire kiemen) ziet het beeld van een Mycoplasma hyopneumoniae infectie er heel variabel uit: van klinisch onopgemerkt tot heel acute uitbraken zijn mogelijk. Kenmerkend is een lang aanhoudende droge hoest. De eerste verschijnselen worden vooral na stress gezien (bvb. verhokken). Koorts en moeilijke ademhaling (dyspnee) komen bij ongecompliceerde gevallen niet voor. Ziet men ze toch, dan is een secundaire besmetting door bvb. Pasteurella te vermoeden, die dan uiteindelijk tot de bronchopneumonie zal leiden. De sterfte kan oplopen tot 10%. Weinig specifieke symptomen zoals verminderde voeropnamen, wegkwijnen, matige conditie en heterogene groepen zijn relevant, want ze zijn verantwoordelijk voor de economische schade.

Diagnose

Naast het ziektebeeld en de longletsels (slachthuisbevindingen) is een histologisch onderzoek van de beschadigde longen zinvol. De exacte diagnose gebeurt door het aantonen van de bacterie of van specifieke antistoffen.
Het klinisch onderscheid met andere luchtwegaandoeningen is door het multifactoriële karakter zeer lastig te maken; de ziekteverschijnselen zijn zeer gelijkaardig.

Zoeken