Ectoparasieten

De meest belangrijke ectoparasieten van het varken zijn mijten die schurft veroorzaken en luizen. Beide ziekten leiden tot jeuk en huidwonden, die secundair door bacteriën besmet kunnen worden. Luizen kunnen als vector optreden voor verschillende ziekten en kunnen leiden tot bloedarmoede bij massale besmetting. Ectoparasieten worden doorgaans door aankoop van besmette dieren op het bedrijf binnengebracht en vervolgens door direct dier-dier contact overgedragen. Problemen met de huisvesting bevorderen de ziekteverschijnselen, waarbij vooral jonge dieren groeiachterstand oplopen.

Zoeken