Varken

Al meer dan duizend jaren worden varkens in Europa gehouden voor de vleesproductie. Vandaag worden varkens hoofdzakelijk onder stalomstandigheden gehouden.
Omwille van hun rol in de voedselvoorziening zijn strenge controles en voortdurende verbeteringen in de huisvesting noodzakelijk.

Zoeken