Teken

Teken kunnen direct zelf ziekten veroorzaken, maar ook ziekten door bacteriën, protozoa of wormen overdragen. Een tekenbesmetting is met het blote oog waar te nemen, maar een lichte besmetting kan over het hoofd worden gezien.

 

 

Ixodes ricinus

De Ixodesteek is in Europa de meest verspreide soort en bevindt zich vooral op de kop, oren en hals, maar ook op de uier en aan de binnenzijde van voor- en achterpoten. Er ontstaan huidverdikkingen of kwetsuren en bij massale besmetting ook bloedarmoede, ontwikkelingsstoornissen, gewichtsverlies en daling van de melkproductie.
De teek wordt bijzonder gevaarlijk wanneer ze bepaalde ziekten overdraagt: Babesia divergens (veroorzaker van bloederige urine), Anaplasma phagocytophilum (veroorzaker van tekenkoorts) alsook Borrelia burgdorferi, de veroorzaker van Lyme-Borreliose.

Zoeken