Uitwendige parasieten

Uitwendige parasieten (ectoparasieten) van verschillende soorten leiden door de intensiteit en de duur van de besmetting tot aanzienlijke directe en indirecte schade bij runderen. Tijdens de stalperiode, voornamelijk in de winter, kunnen schurftmijten, maar ook bijtende en zuigende luizen een probleem vormen. Deze parasieten veroorzaken jeuk, onrust, slechtere voerconversie en terugloop van de vlees- en melkproductie.
In bepaalde gebieden komen tijdens de zomermaanden ook teken ( Ixodes ricinus) voor, die het potentieel in zich hebben om als vector diverse tekenoverdraagbare ziekten te leiden.

Zoeken