Inwendige parasieten

Aanzienlijke schade door besmettingen met rondwormen bij runderen komen voor in alle leeftijdscategorieën. Bij jonge dieren, in het bijzonder kalveren tijdens het eerste weideseizoen, komt acute ziekte voor gekenmerkt door diarree door maagdarmwormen en vertraagde groei. Hoesten en moeilijke ademhaling door longwormen kunnen optreden.
Bij zeer hoge besmettingen kan duidelijke vermagering en zelfs sterfte optreden.
Even belangrijk zijn de onopvallende (subklinische) vormen, die leiden tot verstoorde vertering, ontwikkelingsstoornissen en achterblijvende groei. Bij oudere dieren komt vooral een chronische wormbesmetting voor: verlaagde groei en melkproductie met vruchtbaarheidsstoornissen zijn de gevolgen. Deze schade worden door hun sluimerend karakter vaak pas laat vastgesteld; op het verloop van een heel jaar loopt de schade dan toch op.

Zoeken