Vragen over Glutellac®

Wat is Glutellac?
Wat zijn de aanbevelingen voor elektrolyten en bufferstoffen per liter drank bij orale rehydratie en welke hoeveelheden biedt een Glutellac drankje?
Wat betekent de SID-waarde?

Hoe wordt Glutellac toegediend?
Wat zijn de voordelen van Glutellac?
Kan Glutellac ook direct in de bek gegeven worden?
Hoe vaak en hoelang moet Glutellac toegediend worden?
Hoe is de smakelijkheid van Glutellac?

Wat is Glutellac?

Glutellac is een aanvullend dieetvoeder, dat als oraal rehydratiedrankje wordt ingezet.

Wat zijn de aanbevelingen voor elektrolyten en bufferstoffen per liter drank bij orale rehydratie en welke hoeveelheden biedt een Glutellac drankje?

 

 

Wat betekent de SID-waarde?

De SID-waarde (Strong Ion Difference) is een maatstaf voor de buffercapaciteit van een rehydratiedrankje en wordt als volgt berekend:

               mmol Na+ + mmol K+ -mmol Cl- = mmol (SID) bufferstoffen

Hoe wordt Glutellac toegediend?

Glutellac is beschikbaar in ampullen van 50 ml. Een ampul Glutellac komt overeen met 1 drankportie. De inhoud van 1 ampul wordt toegevoegd aan melk, melkvervanger, water of bij zoogkalveren direct in de bek ingebracht.

Wat zijn de voordelen van Glutellac?

Glutellac voldoet aan de vereisten van een modern oraal rehydratiedrankje. De samenstelling beantwoordt aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Een voordeel is dat Glutellac direct in de melk gegeven kan worden. De bufferstof acetaat heeft geen negatieve invloed op de melkvertering. Het product is handig en eenvoudig toe te dienen. De ampullen heeft men snel bij de hand, ze worden gemakkelijk geopend en 1 ampul komt overeen met 1 maaltijd. Melk met Glutellac wordt door de kalveren vlot opgenomen.

Kan Glutellac ook direct in de bek gegeven worden?

Glutellac mag direct in de bek gegeven worden, bvb. bij zoogdieren. Er moet alleszins op worden toegezien dat het kalf onmiddellijk daarna een portie vloeistof (water/melk) opneemt. Zoniet kan de hooggeconcentreerde oplossing door osmotische druk de diarree nog verslechteren.

Hoe vaak en hoelang moet Glutellac toegediend worden?

Glutellac moet vanaf de eerste ziektetekenen tweemaal per dag worden toegediend. De toedieningsduur hangt af van de duur van de diarree en ligt meestal tussen 1 en 7 dagen.

Hoe is de smakelijkheid van Glutellac?

Glutellac wordt door kalveren zeer goed opgenomen, ongeacht of het via de melk, melkvervanger of water wordt aangeboden.