In Nederland geregistreerd diergeneesmiddel tegen varroamijtziekte.
Vanaf medio juli 2017 zonder voorschrift verkrijgbaar.

Productkenmerken

 • Nieuw geregistreerd diergeneesmiddel in Nederland

 • Zonder voorschrift verkrijgbaar

 • Innovatieve strip met gaten voor aan de ingang van de bijenkast

 

 

 

 • Bijen worden blootgesteld aan de flumethrine door rechtstreeks contact bij het in en uit vliegen van de kast en indirect door sociaal contact binnen de korf. Er is geen verdamping van de werkzame stof.

 • Voorkomt insleep van varroamijten door besmette bijen van naburige, onbehandelde bijenkolonies.

 • Veilig: geen verdamping van de werkzame stof. Geen effecten op de sterkte van het bijenvolk of de broedontwikkeling. Geen invloed op de honingproductie. Geen wachttijd voor honing.

 

 

Toedieningswijze

Richtlijnen voor een doeltreffend gebruik

 

 • Niet gebruiken bij bekende resistentie tegen pyrethroïden.

 • De verpakking bevat 1 foliezak met 10 strips. Gebruik 2 strips per bijenkorf.

 • Start de behandeling na de honingdracht en het slingeren, zodat er voldoende vliegactiviteit is voor een doeltreffende behandeling.

 • Behandel ten minste 9 weken, maar niet langer dan 4 maanden.

 • Bevestig de strip in de ingang zodat u de bijen dwingt om de kast alleen via de gaten in de strip in en uit te vliegen. De verpakking bevat enkel de strips. Nagels, nieten, spijkers of houtblokjes zijn nodig om de strip op zijn plaats te houden.

 • De strips niet verknippen. Het oppervlak en de gaten van de strip niet bedekken, opdat de bijen voldoende in contact komen met de werkzame stof van de strip en opdat de ventilatie van de kast in stand wordt gehouden. De strips hinderen de verwijdering van dode bijen niet.

 • Alle kolonies in dezelfde bijenstand gelijktijdig behandelen.

 • Voor blootstelling aan flumethrine moet er vliegactiviteit zijn. Bij ongunstig weer kan de doeltreffendheid verminderen.

 • Niet gebruiken gedurende opeenvolgende jaren, maar een rotatieschema volgen. De strips niet hergebruiken.

 

Richtlijnen voor een veilig gebruik

 

 • Bewaar de foliezak met de strips tot gebruik in de buitenverpakking.

 • Na openen van de foliezak de strips direct gebruiken, niet bewaren.

 • Was de handen met koud water na het plaatsen van de strips. Handschoenen dragen is niet nodig.

 • Na aanbrengen kunnen bijen een aantal uur samenscholen bij de ingang van de kast.

 • Bij hoge temperaturen zorgen voor een adequate ventilatie van de kast.

 • De uitgewerkte strips of lege zakjes niet in het oppervlaktewater gooien, want dit kan gevaarlijk zijn voor vissen en waterorganismen.

 

PolyVar® Yellow 275 mg  strip voor in de bijenkorf  Werkzaam bestanddeel: flumethrine 275 mg per strip. Doeldiersoort: honingbij (Apis mellifera). Indicatie: voor de behandeling van varroamijtziekte bij honingbijen veroorzaakt door voor flumethrine gevoelige Varroa destructor mijten. Contra-indicatie: niet gebruiken in geval van bekende resistentie tegen pyrethroïden zoals beschreven in rubriek Speciale waarschuwingen. Bijwerkingen: geen bekend. Dosering:  voor gebruik in de bijenkorf. Gebruik aan de ingang van de bijenkorf als een poort. Gebruik twee strippen per standaard bijenkorf. Wachttijd: honing: nul dagen. Niet gebruiken tijdens de honingdracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht. REG NL 118273. Kanalisatie: vrij. Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar bij Bayer B.V..

 

Folder