Mycoplasma infecties (Chronic Respiratory Disease)

De belangrijkste veroorzaker van chronische luchtwegaandoeningen zijn mycoplasmen. Vaak volgt een bijkomende besmetting met bacteriën waaronder E. coli. Omgevingsfactoren zoals stress (verhokken) of koude werken bevorderend voor de infectie. Vooral vleeskuikens en kalkoenen lijden aan CRD. Besmette dieren kunnen de ziekteverwekker via het ei aan nakomelingen doorgeven. Anderzijds zijn Mycoplasma weinig infectieus en hebben voor overdracht een nauw contact tussen dieren nodig. Jonge dieren vertonen vooral luchtwegproblemen met verminderde groei. Bij oudere dieren treden algemene luchtwegproblemen op met niezen en hoesten. Bij leghennen kan de eileg met tot 30% teruglopen. Bij sectie vindt men gele, kaasachtige massa’s in de luchtzakken en de longen.

Zoeken