Coli infectie

Onder de noemer coli infectie horen verschillende ziektebeelden thuis, waaronder:

  • Embryonale sterfte en sterfte kort na het uitkippen (dooierrestontsteking)
  • Colisepticemie met inbegrip van luchtzakontsteking
  • Synovitis
  • Pericarditis en perihepatitis
  • Coligranulomatose


Coli infecties komen wereldwijd bij vele vogelsoorten voor. Hun belang neemt toe met het aantal dieren. De ziektetekenen hangen af van de ingangspoort en de leeftijd. Bij jonge kuikens komt het meest dooierrestontsteking (omphalitis) voor.

Zoeken