Coccidiose

Naast bacteriële aandoeningen is coccidiose de belangrijkste ziekte bij industrieel pluimvee. Coccidiose wordt veroorzaakt door een eencellige parasiet. De parasieteneieren (oöcysten) zijn zeer weerstandbiedend en kunnen onder gunstige omstandigheden lange tijd overleven. Deze eigenschap, samen met de enorme reproductiemogelijkheden van de parasiet, leiden tot snelle contaminatie van de omgeving met oöcysten. Coccidiose kan leiden tot ernstige ziekte met sterfte, wanneer de omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid, hygiënestatus en dierfactoren (leeftijd, algemene gezondheid) hiertoe gunstig zijn.

Eimeria

Bij de kip zijn er 8 en bij de kalkoen 7 verschillende coccidiosesoorten bekend, die allen behoren tot de Eimeria familie. Van deze zijn er bij de kip maar 5 en bij de kalkoen maar 2 soorten die wetenschappelijk als ziekteverwekkend gezien worden. Coccidiose is diersoortspecifiek, coccidiose van kippen is niet besmettelijk voor kalkoenen en omgekeerd. Verder tast elke coccidiosesoort heel specifieke delen van het darmkanaal aan.

Zoeken