Het Bee Care Program is een kenniscentrum van Bayer voor de gezondheid van bijen. Dit centrale platform, uniek voor de industrie, heeft tot doel de gezondheid en veiligheid van bijen te promoten en dus om onderzoek naar en oplossingen voor de gezondheid van bijen te ondersteunen en om de dialoogonder alle belanghebbenden voor bestuivers te verbeteren. Drie thema’s komen aan bod:
- voeding en biodiversiteit van bijen
- gezonde bijenkorven (ziekten en management)
- duurzame landbouw            (verantwoord productgebruik, dialoog imker-landbouwer, bestuiving van gewassen).
Meer info op http://beecare.bayer.com

Zoeken